Publiczne Przedszkole PRYMUSEK ul. Gajowicka 121

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 (aktualizacja 06.03.2024 r.)

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK przy ul. Gajowickiej objęte jest elektronicznym systemem rekrutacji prowadzonym przez Miasto Wrocław. Rodzice logują się przez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

W tym roku prowadzimy rekrutację głównie dla dzieci 3-letnich (rocznik 2021). W grupach starszych mamy kilka wolnych miejsc.

 

Dzień Otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty dnia 15 marca 2024 (piątek) w godzinach 17:00-19:00.
Będzie to okazja do zapoznania się z przedszkolem, porozmawiania z nauczycielami i wzięcia udziału w zabawach integracyjnych.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Terminy składania wniosków to 20-26 marca 2024 (rekrutacja podstawowa) i 5-7 czerwca 2024 (rekrutacja uzupełniająca).
Szczegóły dotyczące systemu rekrutacyjnego oraz składania dokumentów znajdziecie Państwo na stronie Miasta Wrocław pod hasłem Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2024.

 

Dokumenty rekrutacyjne 2024/25:

Wniosek_o_przyjęcie_do_przedszkola_2024.pdf
1a_oswiadczenie_o_prowadzeniu_dzialalnosci_gospodarczej.pdf
1b_oswiadczenie_o_stacjonarnym_trybie_nauki.pdf
1c_oswiadczenie_rodzica_o_prowadzeniu_gospodarstwa_rolnego.pdf
1d_oswiadczenie_o_aktywnym_statusie_w_programie_nasz_wroclaw.pdf
1e_oswiadczenie_o_rodzenstwie.pdf
1f_oswiadczenie_o_wysokosci_dochodu.pdf
1g_oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf
1h_oswiadczenie_o_wielodzietnosci.pdf

 

 

Zapraszamy na nasz profil na Facebook-u gdzie możecie Państwo znaleźć zdjęcia pomieszczeń oraz poznać klimat naszego przedszkola. Będą tam podawane również aktualności na temat rekrutacji.

Dla dzieci przyjętych w sierpniu zorganizowana zostanie adaptacja, podczas której zarówno rodzic, jak i dziecko będą mogli poznać nasze przedszkole.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku i zapoznania się z naszą placówką:

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II ul. Bajana 62

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II nie jest objęte elektroniczną rekrutacją, w związku z czym nie znajdziecie Państwo naszego przedszkola na liście w systemie elektronicznym. Nasz proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób tradycyjny – poprzez złożenie w wyznaczonych terminach papierowej wersji dokumentów wraz z załącznikami. Jest on niezależny od elektronicznego procesu rekrutacji prowadzonego przez Miasto Wrocław.

 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Wyniki rekrutacji do Publicznego Przedszkola PRYMUSEK II we Wrocławiu 2024.pdf

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II ul. Bajana 14

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy rozpocznie się 20 marca 2024 r.

 

 

Regulamin rekrutacji
1. Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II udostępnia od 1 listopada 2022r. 25 miejsc dla dzieci w lokalu przy ul. Bajana 14.
2. Do rekrutacji na wolne miejsca mogą przystąpić dzieci będące obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Rodzice wypełniają wniosek (do pobrania ze strony) i składają go w wersji papierowej w biurze przy ul. Bajana 14 w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty zaświadczające o legalnym pobycie na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 

Dokumenty rekrutacyjne 2024/25:

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024.pdf
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024.pdf

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-DZIECKA-DO-PRZEDSZKOLA 2024 UKRAINA.pdf
zalacznik nr 1 – OSWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIALALNOSCI 2024.pdf
zalacznik nr 2 -OŚWIADCZENIE-PIT 2024.pdf
zalacznik nr 3 – OŚWIADCZENIE-DZIECKA-POSIADAJĄCEGO-RODZEŃSTWO w przedszkolu 2024.pdf
zalacznik nr 4 – ZGŁOSZENIE_JEDNOCZEŚNIE_DWOJE_LUB_WIĘCEJ_DZIECI_2024.pdf
zalacznik nr 5 – OŚWIADCZENIE_WYSOKOSC_DOCHODU_2024.pdf
OŚWIADCZENIE-SAMOTNE-WYCHOWANIE 2024.pdf
OŚWIADCZENIE-WIELODZIETNOŚĆ 2024.pdf

 

W razie pytań prosimy o kontakt po numerem telefonu:

+48885568068
+48799066699

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jeżeli macie Państwo pytania, zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą najczęściej zadawanych pytań. Zapraszamy również do kontaktu za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.


Tak – jeżeli wybrane przez Państwa przedszkole posiada wolne miejsce, istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola.

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II przy ul. Bajana 62 prowadzi rekrutację na rok szkolny 2024/2025 zgodnie z podanymi informacjami w zakładce rekrutacja.

Dziecku przysługuje możliwość bezpłatnego uczęszczania do przedszkola przez 5 godzin dziennie od momentu przyjścia dziecka do przedszkola. Potem obowiązuje opłata 1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka dziennie w przedszkolu, zgodnie z zarejestrowanymi godzinami dziecka w przedszkolu za pomocą karty. Rodzic jest też zobowiązany do opłacenia posiłku, którego cena wynosi 16,5 zł/dzień (pełne wyżywienie).

Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjmowane dzieci od 2.5 lat.

Jeżeli istnieje dokument potwierdzający konieczność przygotowywania dla dziecka określonej diety, przedszkole po konsultacji z firmą cateringową stara się dostosować dietę do potrzeb dziecka.

RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami unii europejskiej oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer indentyfikacyjny,
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową i społeczną tożsamość osoby fizycznej.