Publiczne Przedszkole PRYMUSEK ul. Gajowicka 121

UWAGA! (aktualizacja 28.08.2023r.)

Posiadamy kilka wolnych miejsc od 1 września 2023r. Po więcej szczegółów prosimy o kontakt pod numer 885 568 068.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK przy ul. Gajowickiej 121 prowadzi rekrutację z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Rodzice korzystają z systemu elektronicznego poprzez stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK prowadzi rekrutację na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci:

3 – latki (rocznik 2020) – 25 miejsc
5 – latki (rocznik 2018) – 3 miejsca
6  – latki (rocznik 2017) – 2 miejsca

Dokumenty rekrutacyjne

Szczegóły dotyczące obsługi systemu rekrutacyjnego oraz składania dokumentów znajdziecie Państwo na oficjalnym portalu miasta Wrocław pod hasłem Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2022.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Jak wypełnić wniosek?
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Oświadczenie o stacjonarnym trybie studiów
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Oświadczenie o aktywnym statusie w programie Nasz Wrocław
Oświadczenie o rodzeństwie
Oświadczenie o wysokości dochodu
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Dzień Otwarty

 

Zapraszamy też do naszego profilu na Facebook-u gdzie możecie znaleźć zdjęcia pomieszczeń oraz poznać klimat naszego przedszkola. Będą tam też podawane aktualności na temat rekrutacji.

Dla dzieci przyjętych w sierpniu zorganizowana zostanie adaptacja, podczas której zarówno rodzic, jak i dziecko będzie mogło poznać nasze przedszkole.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku i zapoznania się z naszą placówką:

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II ul. Bajana 62

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II nie jest objęte elektroniczną rekrutacją, w związku z czym nie znajdziecie naszego przedszkola na liście w systemie elektronicznym. Nasz proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób tradycyjny – poprzez złożenie w wyznaczonych terminach papierowej wersji dokumentów wraz z załącznikami. Jest on niezależny od elektronicznego procesu rekrutacji prowadzonego przez Miasto Wrocław.

 

Decyzją Dyrektora w roku szkolnym 2023/2024 nie tworzymy grupy dla 3-latków (rocznik 2020). 

 

Obecnie (od 1 września 2023r.) posiadamy kilka miejsc do grup już istniejących:

  • 3 miejsca w grupie 4-latków (rocznik 2019)
  • 2 miejsca w grupie 5-latków (rocznik 2018)

Prosimy o składanie podania na wolne miejsca.

 

Podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola powinno zawierać następujące informacje:
  • dane rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu, e-mail
  • dane dziecka – data urodzenia i pesel
  • prośbę o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • uzasadnienie prośby.

Należy je złożyć w wersji papierowej biurze przedszkola w godzinach pracy przedszkola od 7:00 do 17:00.

 

Zapraszamy też do naszego profilu na Facebook-u gdzie możecie znaleźć zdjęcia pomieszczeń oraz poznać klimat naszego przedszkola.

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II ul. Bajana 14

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy

UWAGA! (aktualizacja 28.08.2023r.)

Posiadamy 3 wolne miejsca dla dzieci z rocznika 2017, 2018 i 2019r. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt +48885568068 lub +48799066699

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy

2 listopada 2022r. rozpoczynamy rekrutację na wolne miejsce dla dzieci z Ukrainy z rocznika 2017 i 2018.

 

Regulamin rekrutacji

 

1. Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II udostępnia od 1 listopada 2022r. 25 miejsc dla dzieci z rocznika 2017 i 2018 w lokalu przy ul. Bajana 14.
2. Do rekrutacji na wolne miejsca mogą przystąpić dzieci będące obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Rodzice wypełniają wniosek (do pobrania ze strony) i składają go w wersji papierowej w biurze przy ul. Bajana 14.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty zaświadczające o legalnym pobycie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
5. Wnioski można składać od 2 listopada, codziennie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00.
6. Dyrektor po otrzymaniu wniosku niezwłocznie wydaje decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola.
7. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Rekrutacja trwa aż do wyczerpania miejsc.

 

W razie pytań prosimy o kontakt po numerem telefonu:

+48885568068
+48799066699

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II ul. Bajana 14

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy

2 listopada 2022r. rozpoczynamy rekrutację na wolne miejsce dla dzieci z Ukrainy z rocznika 2017 i 2018.

 

Regulamin rekrutacji

 

1. Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II udostępnia od 1 listopada 2022r. 25 miejsc dla dzieci z rocznika 2017 i 2018 w lokalu przy ul. Bajana 14.
2. Do rekrutacji na wolne miejsca mogą przystąpić dzieci będące obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Rodzice wypełniają wniosek (do pobrania ze strony) i składają go w wersji papierowej w biurze przy ul. Bajana 14.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty zaświadczające o legalnym pobycie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
5. Wnioski można składać od 2 listopada, codziennie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00.
6. Dyrektor po otrzymaniu wniosku niezwłocznie wydaje decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola.
7. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Rekrutacja trwa aż do wyczerpania miejsc.

 

W razie pytań prosimy o kontakt po numerem telefonu:

 

+48885568068
+48799066699

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jeżeli macie Państwo pytania, zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą najczęściej zadawanych pytań. Zapraszamy również do kontaktu za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.


Tak – jeżeli wybrane przez Państwa przedszkole posiada wolne miejsce, istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola.

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II przy ul. Bajana 62 prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do wszystkich grup wiekowych.

Dziecku przysługuje możliwość bezpłatnego uczęszczania do przedszkola przez 5 godzin dziennie od 7:00 do 12:00. Potem obowiązuje opłata 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka dziennie w przedszkolu, zgodnie z podpisaną umową. Rodzic jest też zobowiązany do opłacenia posiłku, którego cena wynosi 13zł/dzień (pełne wyżywienie).

Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjmowane dzieci od 2.5 lat, pod warunkiem, że dziecko przeszło trening czystości.

Jeżeli istnieje dokument potwierdzający konieczność przygotowywania dla dziecka określonej diety, przedszkole po konsultacji z firmą cateringową stara się dostosować dietę do potrzeb dziecka.

RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami unii europejskiej oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer indentyfikacyjny,
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową i społeczną tożsamość osoby fizycznej.