Publiczne Przedszkole PRYMUSEK ul. Gajowicka 121

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK przy ul. Gajowickiej 121 prowadzi rekrutację z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Rodzice korzystają z systemu elektronicznego poprzez stronę rektutacja.edu.wroc.pl

 

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/2022 na kilka miejsc w poszczególnych grupach:

6 – latki (rocznik 2015)
5 – latki (rocznik 2016)

Dokumenty rekrutacyjne

Szczegóły dotyczące obsługi systemu rekrutacyjnego oraz składania dokumentów znajdziecie Państwo na oficjalnym portalu miasta Wrocław pod hasłem Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2021.

 

Dzień Otwarty

Ze względu na obecną sytuację nie planujemy Dnia Otwartego dla nowych kandydatów do przedszkola. Zapraszamy do naszego profilu na Facebook-u gdzie możecie znaleźć zdjęcia pomieszczeń oraz poznać klimat naszego przedszkola. Będą tam też podawane aktualności na temat rekrutacji.

Dla dzieci przyjętych w sierpniu zorganizowana zostanie adaptacja, podczas której zarówno rodzic, jak i dziecko będzie mogło poznać nasze przedszkole.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku i zapoznania się z naszą placówką:

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II ul. Bajana 62

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II nie jest objęte elektroniczną rekrutacją, w związku z czym nie znajdziecie naszego przedszkola na liście w systemie elektronicznym. Nasz proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób tradycyjny – poprzez złożenie w wyznaczonych terminach papierowej wersji dokumentów wraz z załącznikami. Jest on niezależny od elektronicznego procesu rekrutacji prowadzonego przez Miasto Wrocław.

 

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II na ten moment nie prowadzi rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych jest  możliwy wyłącznie poprzez złożenie kompletów dokumentów w naszym Publicznym Przedszkolu PRYMUSEK II przy ul. Bajana 62 w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

  1. pobrać kwestionariusz rekrutacyjny wraz z załącznikami,
  2. wydrukować go,
  3. wypełnić (czytelnie),
  4. podpisać,
  5. złożyć w przedszkolu.

 

POMIMO ZAMKNIĘCIA NASZEJ PLACÓWKI OD PONIEDZIAŁKU 29.03.2021R. DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA SKŁADAĆ W PRZEDSZKOLU ZGODNIE Z HAMONOGRAMEM.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 799 066 699.

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021.pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE PIT.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE DZIECKA POSIADAJĄCEGO RODZEŃSTWO.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 4 ZGŁOSZENIE JEDNOCZEŚNIE DWÓJKI LUB WIĘCEJ DZIECI.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE WYSOKOŚCI DOCHODU.pdf
OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚĆI.pdf
OŚWIADCZENIE O SAMOTYNYM WYCHOWYWANIU.pdf

Dzień Otwarty

Ze względu na obecną sytuację nie planujemy Dnia Otwartego dla nowych kandydatów do przedszkola. Zapraszamy do naszego profilu na Facebook-u gdzie możecie znaleźć zdjęcia pomieszczeń oraz poznać klimat naszego przedszkola. Będą tam też podawane aktualności na temat rekrutacji.

Dla dzieci przyjętych zorganizujemy w sierpniu adaptację podczas której zarówno rodzic jak i dziecko będzie mogło poznać nasze przedszkole.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jeżeli macie Państwo pytania, zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą najczęściej zadawanych pytań. Zapraszamy również do kontaktu za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.


Tak – jeżeli wybrane przez Państwa przedszkole posiada wolne miejsce, istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola.

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II przy ul. Bajana 62 prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do wszystkich grup wiekowych.

Dziecku przysługuje możliwość bezpłatnego uczęszczania do przedszkola przez 5 godzin dziennie od 7:00 do 12:00. Potem obowiązuje opłata 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka dziennie w przedszkolu, zgodnie z podpisaną umową. Rodzic jest też zobowiązany do opłacenia posiłku, którego cena wynosi 13zł/dzień (pełne wyżywienie).

Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjmowane dzieci od 2.5 lat, pod warunkiem, że dziecko przeszło trening czystości.

Jeżeli istnieje dokument potwierdzający konieczność przygotowywania dla dziecka określonej diety, przedszkole po konsultacji z firmą cateringową stara się dostosować dietę do potrzeb dziecka.

RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami unii europejskiej oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer indentyfikacyjny,
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową i społeczną tożsamość osoby fizycznej.