Publiczne Przedszkole PRYMUSEK ul. Gajowicka 121

Od tego roku jesteśmy objęci elektroniczną rekrutacją. Będzie można wybrać nasze przedszkole z listy dostępnej w panelu rekrutacyjnym pod adresem rekrutacje.edu.wroclaw.pl. Obowiązują nas te same terminy, co inne publiczne przedszkola we Wrocławiu.

 

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami są generowane przez system. Dzieci, które nie mają numeru PESEL, a chciałyby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym składają dokumenty w wersji papierowej (do pobrania poniżej pod nagłówkiem “Dokumenty rekrutacyjne”).

 

W dniach 20-26.03.2019r. w placówce I wyboru należy również złożyć wydrukowany wniosek wraz z załącznikami:

  • w dniu 20.03.2019 r. od godz. 12:00 do godz. 15:00
  • w pozostałe dni od godz. 8:00 do godziny 15:00

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji w tabeli poniżej.

 

Harmonogram rekrutacji

Dni otwarte

Odbyły się 16 marca 2019 w godzinach 10:00-12:00.

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II ul. Bajana 62

Prowadzimy rekrutację dzieci z rocznika 2014 – grupa 5-latki. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić poniższy “Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” i wraz załącznikami w wersji papierowej złożyć do naszego przedszkola. Mogą się Państwo rekrutować do nas nawet jeśli dziecko bierze udział w rekrutacji elektronicznej, ponieważ nie jesteśmy objęci miejskim systemem.

 

Kompletne wnioski można składać w biurze w dniach 20-26.03.2019r.

  • w dniu 20.03.2019 r. od godz. 12:00 do godz. 15:00
  • w pozostałe dni od godz. 8:00 do godziny 15:00.

 

Harmonogram rekrutacji

Adaptacja

Po przyjęciu dziecka do przedszkola, tradycją są zajęcia adaptacyjne dla rodziców z dziećmi, które pierwszy raz pójdą do przedszkola. Zajęcia te odbywają się w sierpniu, kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jeżeli macie Państwo pytania, zachęcamy do zapoznania się z poniższą listą najczęściej zadawanych pytań. Zapraszamy również do kontaktu za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.


Tak – jeżeli wybrane przez Państwa przedszkole posiada wolne miejsce, istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola.

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II przy ul. Bajana 62 ze względu na uczęszczające dzieci do przedszkola głównie z rocznika 2013 i 2014, nie prowadzi rekrutacji dla dzieci młodszych.

Dziecku przysługuje możliwość bezpłatnego uczęszczania do przedszkola przez 5 godzin dziennie od 7:00 do 12:00. Potem obowiązuje opłata 1zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka dziennie w przedszkolu, zgodnie z podpisaną umową. Rodzic jest też zobowiązany do opłacenia posiłku, którego cena wynosi 11zł/dzień (pełne wyżywienie).

Jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, mogą być przyjmowane dzieci od 2.5 lat, pod warunkiem, że dziecko przeszło trening czystości.

Jeżeli istnieje dokument potwierdzający konieczność przygotowywania dla dziecka określonej diety, przedszkole po konsultacji z firmą cateringową stara się dostosować dietę do potrzeb dziecka.