By 0 Comment

Organy bezpieczeństwa

Regularne spotkania Prymusków z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej dają dzieciom wiedzę niezbędną do bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczymy dzieci prawidłowych postaw społecznych, takich jak przechodzenie na zielonych świetle, przechodzenie w miejscu dozwolonym, czy chodzenie po chodniku. Ponadto dzieci odbywają regularne zajęcia z pierwszej pomocy, które mają wykształcić u nich umiejętność reagowania w sytuacjach zagrażających życiu. Wszystkie nasze grupy przedszkolne odwiedziły salę edukacyjna “OGNIK”, która powstała w ramach rządowego programu “Bezpieczna+”, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci nie tylko w przedszkolu, ale i poza nim. Program prowadzony jest przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej i ma charakter praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w jednostce Straży Pożarnej.Leave a reply