Publiczne Przedszkole PRYMUSEK oraz Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II są przedszkolami publicznymi prowadzonymi przez osobę fizyczną. Jesteśmy wpisani do ewidencji przedszkoli publicznych. Oznacza to, że odpłatność za przedszkole wynosi tyle samo, co w publicznych przedszkolach, tzn. 1 zł za każdą godzinę powyżej 5-ciu godzin bezpłatnych dziennie. Dodatkowo, rodzice ponoszą koszty wyżywienia, ustalane przez organ prowadzący przedszkole. W roku szkolnym 2020/2021 stawka za posiłki wynosi 13 zł. Istnieje możliwość zamawiania dziecku konkretnej diety po uprzednim zgłoszeniu jej Dyrektorowi przedszkola.

Nasze przedszkola mają charakter bardzo kameralny. Kładziemy duży nacisk na aktywną współpracę z rodzicami i już od początku naszej współpracy staramy się, by wokół naszego przedszkola tworzyła się lokalna społeczność.

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK
przy ul. Gajowickiej 121

Przedszkole to zostało przeniesione z ulicy Żelaznej 57. Budynek został całkowicie odnowiony i przystosowany do pełnienia funkcji przedszkola. Składa się z pięciu sal dydaktycznych, w których przebywają dzieci z grup o nazwie:

 • Motylki,
 • Sowy,
 • Jeżyki,
 • Żabki,
 • Biedronki.

Łącznie do przedszkola uczęszcza 90 dzieci.

Posiadamy także własny plac zabaw.

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II
przy ul. Bajana 62

Przedszkole to znajduje się na parterze w budynku wolnostojącym na spokojnym osiedlu mieszkaniowym. Przedszkole składa się z trzech sal dydaktycznych, w których przebywają dzieci w grupach:

 • Smerfy,
 • Elfy,
 • Skrzaty.

Łącznie do przedszkola uczęszcza 60 dzieci.

Posiadamy własny ogród przedszkolny z placem zabaw.

WYŻYWIENIE

Obecnie posiłki dostarczane nam są przez Wrocławski Catering Kanzeon, który gotuje zgodnie z normami żywienia zbiorowego dla dzieci.

DYDAKTYKA

Nasi nauczyciele to ludzie z pasją do nauczania dzieci, którzy, często oprócz kwalifikacji nauczyciela przedszkolnego, posiadają dyplomy takich uczelni jak m.in. Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Muzyczna, Akademia Wychowania Fizycznego, czy Politechnika Wrocławska, dzięki czemu wybór ich pracy jest bardzo świadomy, a co za tym idzie – jakość kształcenia dzieci na wysokim poziomie.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o program wychowania przedszkolnego “Wokół przedszkola” wydawnictwa MAC, który realizujemy pracując na pakietach z serią książek dla każdej grupy wiekowej pt. “Olek i Ada”.

Metody pracy

 • Ruch rozwijający Weroniki Sherbone
 • Metoda KLANZY – pedagogika zabawy
 • Gimnastyka mózgu – kinezjologia edukacyjna Dennisona
 • Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz
 • Metoda twórczej ekspresji ruchowej C. Orffa
 • Metoda gimnastyki twórczej R. Labana
 • Metoda M. Montessori
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss
 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 • Elementy dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • Bajkoterapia

 

Tradycje przedszkolne i uroczystości

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Spotkanie świąteczne z Rodzicami
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Uroczyste pożegnanie 6-latków
 • Festyn Rodzinny
 • Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego
 • Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Bal Karnawałowy
 • Dzień Ziemi