By 0 Comment

Narodowe Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki od kilku lat regularnie odwiedza nasze przedszkola ze swoimi Wyjazdowymi Audycjami Muzycznymi. Jest to cykl koncertów specjalnie przygotowany dla dzieci przedszkolnych. Spotkania te mają zwykle bardzo kameralny charakter, dlatego dzieci mają znacznie bliższy kontakt z muzyką i artystami. Czas trwania takiego koncertu w przedszkolu wynosi 30 minut.
Dzieci przedszkolne poznają utwory dzięki bajce opowiadanej przez prelegenta. Muzyka pełni tu rolę ilustracyjną, a poszczególne instrumenty stają się bohaterami opowieści. Audycje połączone są z rozmaitymi zadaniami i zabawami. Spotkania z muzyką są dla dzieci źródłem radości, pozytywnych emocji, ale, przede wszystkim, mają one charakter edukacyjny.Leave a reply