Zdecydowanie naszymi najbliższymi przyjaciółmi są rodzice naszych dzieci. To oni codziennie wspierają nas w naszych działaniach. Bardzo chętnie chodzą z nami na wycieczki jako opiekunowie wspierający nauczyciela, przychodzą na zajęcia dydaktyczne, by przeczytać dzieciom książkę lub poopowiadać o swoich zawodach lub pasjach. Pomagają w organizacji poczęstunków na przedstawieniach, a...
Read More >>
Staramy się, by nasze Prymuski od najmłodszych lat uczyły się właściwego korzystania z nowych technologii. Dlatego od trzech lat regularnie współpracujemy z firmą Pan Tablet. Prowadzący zajęcia przynosi tyle tabletów, by każdy przedszkolak mógł pracować osobno, co pozwala na 100% zaangażowanie dziecka. Spotkania te mają charakter multimedialnych lekcji z...
Read More >>
Narodowe Forum Muzyki od kilku lat regularnie odwiedza nasze przedszkola ze swoimi Wyjazdowymi Audycjami Muzycznymi. Jest to cykl koncertów specjalnie przygotowany dla dzieci przedszkolnych. Spotkania te mają zwykle bardzo kameralny charakter, dlatego dzieci mają znacznie bliższy kontakt z muzyką i artystami. Czas trwania takiego koncertu w przedszkolu wynosi 30...
Read More >>
Regularne spotkania Prymusków z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej dają dzieciom wiedzę niezbędną do bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczymy dzieci prawidłowych postaw społecznych, takich jak przechodzenie na zielonych świetle, przechodzenie w miejscu dozwolonym, czy chodzenie po chodniku. Ponadto dzieci odbywają regularne zajęcia z pierwszej pomocy, które mają...
Read More >>
Organizacja powstała w 2012 w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. Z naszymi przedszkolami współpracuje od marca 2016 roku. Organizuje szereg zajęć popołudniowych w przedszkolu, wspierając rodziców w rozwoju ich dziecka. Dotychczas jej nauczyciele i instruktorzy prowadzili zajęcia takie jak: tańce, taekwondo, minikoszykówkę, piłkę nożną, szachy, Prymuskowy Kurs Języka Angielskiego,...
Read More >>