Fundacja Edukacyjna PRYMUS

Organizacja powstała w 2012 w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. Z naszymi przedszkolami współpracuje od marca 2016 roku. Organizuje szereg zajęć popołudniowych w przedszkolu, wspierając rodziców w rozwoju ich dziecka. Dotychczas jej nauczyciele i instruktorzy prowadzili zajęcia takie jak: tańce, taekwondo, minikoszykówkę, piłkę nożną, szachy, Prymuskowy Kurs Języka Angielskiego, język francuski. Fundacja wspiera też przedszkola w organizacji wycieczek i wydarzeń kulturalnych, takich jak m.in bal karnawałowy, czy festyn rodzinny.

Organy bezpieczeństwa

Regularne spotkania Prymusków z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej dają dzieciom wiedzę niezbędną do bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczymy dzieci prawidłowych postaw społecznych, takich jak przechodzenie na zielonych świetle, przechodzenie w miejscu dozwolonym, czy chodzenie po chodniku. Ponadto dzieci odbywają regularne zajęcia z pierwszej pomocy, które mają wykształcić u nich umiejętność reagowania w sytuacjach zagrażających życiu. Wszystkie nasze grupy przedszkolne odwiedziły salę edukacyjna "OGNIK", która powstała w ramach rządowego programu "Bezpieczna+", który ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci nie tylko w przedszkolu, ale i poza nim. Program prowadzony jest przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej i ma charakter praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w jednostce Straży Pożarnej.

Narodowe Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki od kilku lat regularnie odwiedza nasze przedszkola ze swoimi Wyjazdowymi Audycjami Muzycznymi. Jest to cykl koncertów specjalnie przygotowany dla dzieci przedszkolnych. Spotkania te mają zwykle bardzo kameralny charakter, dlatego dzieci mają znacznie bliższy kontakt z muzyką i artystami. Czas trwania takiego koncertu w przedszkolu wynosi 30 minut. Dzieci przedszkolne poznają utwory dzięki bajce opowiadanej przez prelegenta. Muzyka pełni tu rolę ilustracyjną, a poszczególne instrumenty stają się bohaterami opowieści. Audycje połączone są z rozmaitymi zadaniami i zabawami. Spotkania z muzyką są dla dzieci źródłem radości, pozytywnych emocji, ale, przede wszystkim, mają one charakter edukacyjny.

Pan Tablet

Staramy się, by nasze Prymuski od najmłodszych lat uczyły się właściwego korzystania z nowych technologii. Dlatego od trzech lat regularnie współpracujemy z firmą Pan Tablet. Prowadzący zajęcia przynosi tyle tabletów, by każdy przedszkolak mógł pracować osobno, co pozwala na 100% zaangażowanie dziecka. Spotkania te mają charakter multimedialnych lekcji z tabletami, rozpoczynają się zawsze od filmu wprowadzającego do tematu. Dzieci na zajęciach nie grają, ale tworzą różnorodne prace – filmy animowane, muzykę elektroniczną, grafikę artystyczną, projektują zabawki. Jest to autorski, kompletny cykl warsztatów multimedialnych dedykowany przedszkolom i szkołom podstawowym. Zajęcia te w nowoczesny sposób wspierają realizację podstawy programowej, a dzieciom zapewniają radość i twórczą pracę.

Rodzice

Zdecydowanie naszymi najbliższymi przyjaciółmi są rodzice naszych dzieci. To oni codziennie wspierają nas w naszych działaniach. Bardzo chętnie chodzą z nami na wycieczki jako opiekunowie wspierający nauczyciela, przychodzą na zajęcia dydaktyczne, by przeczytać dzieciom książkę lub poopowiadać o swoich zawodach lub pasjach. Pomagają w organizacji poczęstunków na przedstawieniach, a także wspierają nauczycieli w wykonywaniu strojów dla dzieci. W obu przedszkolach prężnie działa Rada Rodziców, która nie tylko służy głosem doradczym, ale także aktywnie pomaga przy organizacji ważnych wydarzeń w przedszkolu m.in. festynu rodzinnego.