Zajęcia

Oferta - Zajęcia

W Publicznym Przedszkolu PRYMUSEK dbamy o wszechstronny rozwój dziecka już od najmłodszych lat. Posiadamy bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych, która obejmuje :

Jednocześnie pamiętamy o realizowaniu codziennie podstawy programowej oraz zapewnieniu czasu wolnego na zabawy, które w przedszkolu ogrywają bardzo istotną rolę. Zawsze układamy racjonalny harmonogram zajęć, mając na uwadze optymalny rozwój dziecka. Chcemy, aby z ochotą i energią korzystało ono z zajęć, co pozwoli na jego bardziej efektywny rozwój.