Logopeda

Oferta - Logopeda

PROGRAM LOGOPEDYCZNY

Mowa jest niezmiernie istotną formą aktywności każdego człowieka. Ma ona wpływ na relacje z innymi ludźmi, rozwój intelektualny oraz rozwój osobowości. Prawidłowa mowa sprzyja śmiałości, podnoszeniu wiary we własne siły, ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych, porozumiewanie się z drugim człowiekiem, wyrażanie opinii i emocji.
Z roku na rok rośnie jednak liczba dzieci z wadami wymowy, czyli tzw. dyslalią. Częsty jest również opóźniony rozwój mowy oraz niepłynność mówienia.

Najbardziej popularnym rodzajem dyslalii jest sygmatyzm zwany seplenieniem. To nieprawidłowa realizacja głosek takich jak: [s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź]. Kolejną powszechnie spotykaną wadą jest rotacyzm zwany reraniem. Obejmuje niewłaściwą realizację głoski [r] i dotyczy głównie dzieci po piątym roku życia. Inne zaburzenia dotyczyć mogą takich głosek jak: [f, w, t, d, k, g, l, ch] oraz pozostałych zniekształcanych rzadziej.

Okres przedszkolny jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka. W tym czasie umysł dziecka jest najbardziej chłonny i przyswaja najwięcej informacji. Zajęcia logopedyczne w Przedszkolu PRYMUSEK wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a tak-że wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka
w edukacji szkolnej.
Zajęcia nasze prowadzone są na ogół w formie zabawy. Jedynym warunkiem skuteczności tych zajęć jest systematyczność ćwiczeń.

Umieszczane na stronie internetowej malowanki są przydatne do ćwiczeń logopedycznych, które możecie Państwo ze swoimi pociechami wykonywać samodzielnie.