Język francuski

Zajęcia - język francuski

Francuski jest drugim językiem, który dzieci poznają w Przedszkolu PRYMUSEK. Program realizowany na zajęciach jest idealnie dostosowany do zainteresowań, potrzeb i możliwości małych dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i uczęszczają na nie dzieci od czwartego roku życia.

Celem zajęć jest:

  • zapoznanie dzieci z językiem francuskim,
  • rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu,
  • poznanie tematyki związanej ze światem dziecka,
  • uatrakcyjnienie nauki poprzez gry, piosenki, historyjki i wierszyki.
1. Powtarzamy słownictwo

Należy pamiętać, że dzieci szybko się uczą i szybko zapominają poznawane słownictwo. Na początku witamy się trzymając się za ręce, żegnamy się trzymając się też za ręce. Te stałe elementy zajęć sprawiają, że dzieci czują się bezpiecznie i z chęcią angażują się w poznawanie nowych słów, piosenek czy zajęć ruchowych.

2. Nie tłumaczymy zasad gramatycznych

Dzieci zapamiętują zwroty angielskie, takie jak fragmenty piosenek czy wierszyków, dlatego najlepszą metodą nauki są zabawy, piosenki, rymowanki, gry i teatrzyki.

3. Inscenizujemy sytuacje zbliżone do naturalnych...

…tak, by nowe zwroty i słówka mogły być użyte głównie w formie zabawy, np. zabawa w restaurację lub w formie teatrzyku pokazywanego rodzicom.

4. Kształcimy sprawności słuchania i mówienia

Dzieci przyswajają język w sposób naturalny, podczas zabawy, zgadywanek ruchowo-językowych, piosenek, bajek.

5. Korzystamy z różnorodnych pomocy dydaktycznych

Podczas pracy z dziećmi posługujemy się maskotkami, pacynkami, kolorowymi kartami, strojami, piosenkami, bajkami, czytankami.

6. Wprowadzamy dużą ilość zabaw ruchowych

Dzieci nie mogą odczuć, że się uczą. Zabawy ruchowe, piosenki, zgadywanki sprawiają, że dzieci uczą się jednocześnie doskonale bawiąc się.