Język angielski

Zajęcia - język angielski
Język angielskiNa zajęciach języka angielskiego realizowany jest program idealnie dostosowany do zainteresowań, potrzeb i możliwości małych dzieci.
W Przedszkolu PRYMUSEK zajęcia z języka angielskiego prowadzone są
3 razy w tygodniu.

Celem zajęć jest:

  • zapoznanie dzieci z językiem angielskim,
  • rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu,
  • poznanie tematyki związanej ze światem dziecka,
  • uatrakcyjnienie nauki poprzez gry, piosenki, historyjki i wierszyki.
1. Powtarzamy słownictwo

Należy pamiętać, że dzieci szybko się uczą i szybko zapominają poznawane słownictwo. Na początku witamy się trzymając się za ręce (Hello! How are you? I’m fine, thank you!), żegnamy się trzymając się też za ręce (Good-bye! See you soon!). Te stałe elementy zajęć sprawiają, że dzieci czują się bezpiecznie i z chęcią angażują się w poznawanie nowych słów, piosenek czy zajęć ruchowych.

2. Nie tłumaczymy zasad gramatycznych

Dzieci zapamiętują zwroty angielskie, takie jak fragmenty piosenek czy wierszyków, dlatego najlepszą metodą nauki są zabawy, piosenki, rymowanki, gry i teatrzyki.

3. Inscenizujemy sytuacje zbliżone do naturalnych...

…tak, by nowe zwroty i słówka mogły być użyte głównie w formie zabawy, np. zabawa w restaurację lub w formie teatrzyku pokazywanego rodzicom.

4. Kształcimy sprawności słuchania i mówienia

Dzieci przyswajają język w sposób naturalny, podczas zabawy, zgadywanek ruchowo-językowych, piosenek, bajek.

5. Korzystamy z różnorodnych pomocy dydaktycznych

Podczas pracy z dziećmi posługujemy się maskotkami, pacynkami, kolorowymi kartami, strojami, piosenkami, bajkami, czytankami.

6. Wprowadzamy dużą ilość zabaw ruchowych

Dzieci nie mogą odczuć, że się uczą. Zabawy ruchowe, piosenki, zgadywanki sprawiają, że dzieci uczą się jednocześnie doskonale bawiąc się.