Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia - gimnastyka korekcyjna

Aby zapobiec wadom postawy u naszych przedszkolaków zaproponowaliśmy dzieciom zajęcia aktywności ruchowej poprzez wprowadzenie gimnastyki korekcyjnej raz w tygodniu do harmonogramu zajęć dodatkowych. Zajęcia te są odpowiednie dla ich wieku i możliwości psychoruchowych.

Główne cele zajęć z gimnastyki korekcyjnej to korygowanie u dzieci istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego, jak również niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, a także doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Do podstawowych ćwiczeń zalicza się:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków,
  • ćwiczenia mięśni brzucha,
  • ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy,
  • ćwiczenia antygrawitacyjne,
  • czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa.
Cele realizowane w Przedszkolu PRYMUSEK:
  • Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy – w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
  • Wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśni grzbietu i brzucha, stabilizującego kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.
  • Profilaktykę występowania wad kończyn dolnych – głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej stara się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Stara się także rozbudzać w przedszkolakach zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co pomoże wyrobić w dzieciach nawyk prowadzenia zdrowego trybu życia.