Rytmika

Zajęcia - rytmika

Rytmika to zajęcia muzyczno-ruchowe odbywające się w Przedszkolu PRYMUSEK z wykorzystaniem różnorodnej literatury muzycznej. Naturalną aktywność ruchową dziecka w wieku przedszkolnym wykorzystuje się do zabaw i tańców grupowych przy muzyce. Dzieci w łatwy i przyjemny sposób poprzez zabawę przyswajają sobie podstawowe wiadomości z zakresu teorii muzyki (rytm, tempo, dynamika), jak i praktyki (śpiew, taniec, gra na różnych instrumentach perkusyjnych). Zajęcie odbywają się raz w tygodniu.

 

Zalety umuzykalnienia z rytmiką z elementami muzykoterapii:

  •  rozwija pamięć, nie tylko pamięć muzyczną (uczenie się i powtarzanie tekstów piosenek, ćwiczenia polegające na wykonywaniu różnych zadań po usłyszeniu jakiegoś hasła czy określonego dźwięku, granie i powtarzanie różnych rytmów),
  • kształci refleks i spostrzegawczość dziecka (szybkie reakcje na zadane komendy do zabaw przy muzyce),
  • rozwija podzielność uwagi dziecka (jednoczesne granie, śpiewanie, a czasem nawet i tańczenie przy piosence),
  • rozwija koordynację ruchową (nauka gry na różnych instrumentach, wykonywanie wielu trudnych ćwiczeń rytmicznych np. jednoczesne chodzenie i klaskanie lub chodzenie i granie),
  • rozwija odpowiedzialność za siebie i za inne dzieci ( uczy współdziałania w grupie i integracji z innymi dziećmi np. w zabawach ruchowych w grupach lub tańcach, uczy samodzielnego myślenia szczególnie w zadaniach ruchowych kierowanych tylko do jednego dziecka),
  • rozwija wyobraźnię dziecka oraz twórcze myślenie (swobodna improwizacja ruchowa do muzyki),
  • rozwija wrażliwość dziecka na piękno i estetykę nie tylko muzyczną,
  • identyfikuje przynależność narodową oraz uświadamia wagę tradycji polskiej (nauka tańców narodowych i ludowych – kroki podstawowe i piosenek opartych na melodiach ludowych).


Poprzez aktywne formy takie jak śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa, wprowadzamy dzieci
w świat muzyki i uwrażliwiamy je na piękno otaczającego świata.