Rekrutacja

Rekrutacja 2018/2019

Publiczne Przedszkole PRYMUSEK II nie jest objęte elektronicznym systemem rekrutacji. Wnioski w wersji papierowej należy składać w sekretariacie przedszkola przy ul. Bajana 62, na specjalnych arkuszach pobranych ze strony www.prymusek.com.pl lub dostępnych w przedszkolu, wraz z załącznikami.

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji

Kontakt:
Dyrektor Przedszkola tel.: 609 172 424
email: prymusek@prymusek.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu zeznania PIT we Wrocławiu

Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej