Rekrutacja

Rekrutacja 2017/2018

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Kontakt:
Dyrektor Przedszkola tel.: 885 568 068
email: prymusek@prymusek.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka

Oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu zeznania PIT we Wrocławiu

Oświadczenie o zamieszkaniu

Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Oświadczenie woli rezygnacji

Oświadczenie